Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Emlékezés Szuchentrunk Mihály esperes úrra

aki Nyúlon 1973-tól 1992-ig plébánosként tevékenykedett.
SzM-k

Életútja:
1930. január 9-én született a Kapuvár melletti Vitnyéden, Győrött szentelték pappá 1955. június 17-én. Felszentelése után segédlelkész Tatabánya-Óvárosban 1955-1958-ig, a soproni Szent István lelkészségen 1958-1959-ig, a csornai Jézus Szíve plébánián 1959-1963-ig, Cirákon 1963-1964-ig, Oroszlányban 1964-1966-ig. Plébános Levélen 1966-1973-ig, Nyúlon 1973-1992-ig, a soproni Szent István plébánián 1992-2008-ig. Amikor egészségi állapota meggyöngült, nem kívánt nyugalomba vonulni, hanem elvállalta Győr-Kisbácsa lelkipásztori ellátását 2008-tól haláláig. Kerületi esperes feladatait is ellátta 1979-1992-ig. Tb. főesperes címmel 1990-ben tüntette ki főpásztora. 1994-től a Soproni Társaskáptalan kanonokja, majd éneklőkanonok 1996-tól . Minden állomáshelyén fáradhatatlan buzgósággal végezte a lelkipásztori feladatokat, ezért élvezhette a rábízottak iránta megnyilvánuló tiszteletét és szeretetét.
Mihály atya életének 82., papságának 58. évében, 2012. december 22-én, súlyos betegség után, a szentségekkel megerősítve, a győri kórházban hunyt el. Temetése – szentmisével egybekötve – december 29-én, szombaton de. 11 órakor volt a győri Szentlélek-templom altemplomában.
Temetésén mintegy 30 paptestvérén kívül több száz egykori híve, tisztelője (köztük rengeteg nyúli) volt jelen. A gyászmisét dr. Pápai Lajos megyéspüspök mondta. A búcsúbeszédek sorában a Nyúli Egyházközség nevében Nagy István búcsúztatta a község egykori esperes plébánosát. Koporsóját végakarata szerint a Szentlélek templom altemplomában helyeztek
végső nyughelyére.
SzM-temetes1
SzM-temetes
SzMtemetes
 
Nyúli tevékenysége:
Közismerten lelkiismeretes papi, hitéleti tevékenységén túl közel két évtizedes munkásságának fontosabb tárgyi emlékei községünkben:

A templom külső-belső restauráltatása

 • 1978-81 között kívül-belül jelentős és látványos renoválást, alakítást végeztetett.
 • Az új liturgikus reform követelményeinek megfelelően átrendezték a szentélyt.
 • Elbontották az áldoztató rácsot és a hajó felé megnövelték a szentély területét, így elég helyet nyertek a szembemiséző oltár elhelyezésére.
 • Kifestették az egész templomot, ehhez kapcsolódva a freskókról lefejtették a korábban ráhordott réteget.
 • Samodai József új stációképeket készített.
 • Új gyóntatószékek került elhelyezésre a hajó két oldalán.
 • Injekciós technikát alkalmazva kísérletet tettek a falak már-már vészes nedvesedésének megállítására is.
 • Átfestették a külső vakolatot, a lábazatot műkőlapokkal vették körül, tetőjavítást végeztek, és bádogra cserélték a toronysisak borítóját.

Nevéhez fűződik még:

 • A hegyi kápolna első restaurálása.
 • Új ravatalozó építtetése és a temetői kerítés, valamint a temetői vízcsapok elkészíttetése (1991.)
 • II. világháborús emlékmű emeltetése (felavatása 1991. május 11.)
 • Új márványkereszt állíttatása a falu közepén (1992.)
Kapolna-k
Nyul-ravatalozo
2-kereszt-k

A nyúli keresztekről bővebben itt olvashat.

Kereszt-út Nyúlon.

Nyult-belso-k

 

Így nézett ki a templom 1981-ben, az esperes úr idejében az akkori átalakítás után.
A nyúli templom történetéről részletesen itt olvashat.
Nyul-II-Vh-emlmu-k
Ilyen volt a hősi emlékmű 1991-ben a felavatásakori helyén.
Közéleti tevékenysége:

Az esperes úr a rendszerváltás után az első önkormányzati ciklusban (1990-94) települési képviselőként a legmagasabb szavazati aránnyal beválasztott testületi tag volt.

DRÁGA EMLÉKÉT KEGYELETTEL ŐRIZZÜK !


Nyúl, 2013. január 2-án
Szűcs Mihály

Esperesköszöntő

Szuchentrunk Mihály esperes úr köszöntése
életének 75., pappá szentelésének 50. évfordulóján

Mint olvasó szemek, peregnek az évek,
A jelenből múlt lesz, elrohan az élet!
De az emlékezés megőrzi a tettet,
Ki hol mit alkotott, kit hogyan szerettek!

Most is emlékezni jöttünk össze újra
Egykori papunkra, esperes urunkra!
Ki, míg el nem nyelte Sopron, a nagy város,
Majdnem 20 évig volt Nyúlon is plébános!

Mielőtt azonban tetteit méltatnám,
Röviden fussunk át gazdag életútján!
Gazdag életútján, mely hozzánk vezetett,
Kivívva magának komoly tiszteletet!

Kapuvár szomszédja a kis falu, Vitnyéd,
75 éve, hogy ott megkeresztelték,
De annak is 50, hogy reverendába
Hűséges papként az Úristent szolgálja!

Nehéz idők jártak akkor az egyházra,
Kemény 3 kezdő év volt Tatabánya.
Aztán Sopron, Csorna s Cirák következett,
Sőt Oroszlányban is pár évet tölthetett.

Levélen 7 évig töltötte be tisztjét,
Mígnem végre aztán Nyúlra áthelyezték!
Hamar felmérte a tennivalók sorát,
Így következtek be mind a „nyúli csodák"!

Megújul a templom külső, belső képe,
Nagy műgonddal ügyel a sok szép festményre,
Két új gyóntatószék, belső világítás,
A stáció-képsor művészi alkotás!

Megfiatalodik a hegyi kápolna,
Új ravatalozónak magasodik tornya,
Kerítéssel védi a temető kertet,
Vörös csillag helyén emeltet keresztet!

Háborús véreink, kik szerte nyugszanak,
Méltó emlékművet kaptak a halottak,
Nehéz felsorolni, amit Ön értünk tett,
Nagy zarándokutat Rómáig vezetett.

Mindenütt megfordul, remek jó szervező,
Az önkormányzatban aktív képviselő,
Szívügye: alapos, komoly hitoktatás,
Szelleme tartósan nyomot hagyó hatás!

Mikor a püspök úr Sopronba helyezte,
Éreztük a döntés mindnyájunk keresztje!
Azért néha eljött, ha volt rá alkalom,
E viszontlátások jól esőek nagyon!

Az évek elmentek, 75 s az 50,
Kár, hogy az egészség, az is tovaröppen,
De az emlékeink, azok megmaradtak,
Tettei lelkünkben örök nyomot hagynak !

Drága Esperes Úr, jól esik az emlék,
Köszönjük amit tett, itt sokan szerették!
Nem lehet feledni, büszkék vagyunk Önre,
Áldja meg az Isten, most és mindörökre!

Nyúl, 2005. június 26-án
Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön