Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Új nagy méretű kép díszíti a nyúli templomot

Vilag_gyozedelmes_kiralynoje_kDecember 12-én az advent 3., örvendetes vasárnapján szép ajándéknak örvendezhettek a nyúli hívek. Új nagy méretű olajfestménnyel gyarapodott a nyúli templom. Bukits Ernő az Apor Vilmos Iskolaközpont művész tanára az egyházközség megrendelésére 2x 1 méteres méretben elkészítette István király korona-felajánlásos képét. A festmény nagy műgonddal mutatja be a történelmi pillanatot. Jelképrendszere elmélyült gondolatvilágot tükröz, ábrázolásmódja barokkos, színvilága átgondolt.

A kép megáldása a 11 órás nagymise keretében került sor. Meghívott vendégként Dékány Ferenc atya, az egyházmegye katolikus iskoláinak igazgatója mondta az ünnepi prédikációt.
Ezután az újjá alakult énekkar mutatkozott be, majd Németh Péterné előadásában hangzott el Szűcs Mihály Felajánlás című verse, melyet ő még 2006 tavaszán írt abból az alkalomból, hogy Bausz András atya Nyúl községet és lakóit Mária oltalmába ajánlotta. Ezután került sor a kép ünnepélyes megáldására. A szentmise végén az egyházközség köszönetet mondott a művésznek, Dékány Ferenc atyának és mindazoknak, akik segítettek a kép létrejöttét és az ünnepség méltó lebonyolítását. A szentmise után sokan sereglettek az új kép köré, ahol Bukits Ernő tartott rövid ismertetést. A meghívott vendégeket az egyházközség képviselőtestületének tagjai a plébánia hittan-termében álló fogadáson köszöntötték.

 A kép nagyobb méretben. (fényképezte: Mogyoróssy Pantaleon)


AZ ÉGRE BÍZOTT ORSZÁG

A képet festette: BUKITS ERNŐ művész tanár.

Az olajfestmény alsó részében uralkodó barnás színek a földi, felül a kékes színek pedig az égi világot jelképezik. A kettőt a zöldes színek kötik össze, mint a természetben a fák, bokrok és virágok.
A földi világból István király fel, az ég felé nyújtja kezével a koronát, amelyre mint összekötő kapocsra Mária szelíden rátekint és kezét áldásra emeli. A Szent Szűz itt mint a Világ Győzedelmes Királynője jelenik meg vörös palástban a földgömbön állva, lábával a gonoszt jelképező kígyó fejére taposva. Teljesen helyénvaló Máriát itt királyi szerepben mutatni, hiszen a kép két uralkodó közt lezajló eseményről szól.
A Földet körülfonó töviskorona a bűneiben gyötrődő emberiségre és Krisztus megváltó szenvedésére utal, a liliom pedig a szüzesség jelképe.
A liliom tövénél Nagy-Magyarország halvány sziluettje látható. A kép felső részében a Szűzanya megjelenésekor a történelmünk zivataros századaira utaló felhők szétoszlanak. A Mária mögötti felhőtömeg pedig a gonosz előrenyomulását jelképezi, melyet ő egy jogarmozdulattal tartóztat fel.
A templom épületrészein kitekintve a király mintegy a jövőbe nézve ráláthat viruló országára, a távoli faluban, annak templomtornyában a nyúli templomot ismerhetjük fel. Az István mögötti szőlőtőke egyrészt ugyancsak a községre utaló jelkép, másrészt kettős hasonlatot hordoz. Ahogyan István mögött az ég felé törő szőlőtő felkínálja érett termését, úgy kínálja fel István is egész élete művének érett gyümölcsét az égieknek.
A király lábától felfelé irányuló lépcsősor fokozatos és folyamatos felfelé haladásával a földi élet helyes irányát mutatja a Mennyország felé.
Lenn, az oltárasztalon álló kereszt, mindennapi szenvedéseinket, a kehely Krisztus áldozatát, a fehér oltárterítő pedig a tisztaságot jelképezi, azt a joggal elvárt erkölcsi tisztaságot, amellyel az ország asztalát körülálló vezetőknek kellene rendelkeznie és amelynek a hazai közéletben is kellene uralkodnia! Az asztalszerű oltár oldalán ugyanaz a kereszt-motívum látható, mint a király palástjának hátoldalán. Ez pedig azt jelenti, hogy csakis keresztény elkötelezettséggel érdemes szolgálni az országot.
Az épület kövezete sakktáblaszerű, rajta a térdelő király alakja a korona felajánlásával sorsdöntő sakklépéséhez, az ország égiekre bízásához érkezett.
A korona mögötti nyitott kapu viszont már az ország jövőbe vezető útját szimbolizálja.
Az István mögötti épületről nehéz megállapítani, hogy templomot vagy palotát ábrázol-e, ezzel azt akarta megmutatni a festő, hogy az ezer évvel ezelőtt lerakott alapokon ma is állnak a falak, a templomoké is meg a középületeké is, annak ellenére, hogy felettük vészes viharfelhők száguldanak el. Mindez persze annak köszönhető, hogy ezer éve felajánlott hazánkat égi uralkodó vezérli. Innen a kép címe: „Az égre bízott ország"!!!


Felajánló ima
a Világ Győzedelmes Királynőjéhez

Mint egykoron István, első szent királyunk,
Ó égi jó Anyánk, ím elédbe állunk,
    Nézz le ránk az égből jóságos szemeddel,
Vedd észre népednek gyötrelmeit, terhét,
A bűnhurcolás a legrútabb betegség,
    Büntetésünk enyhítsd, szenvedésünk vedd el!

Ezer éves terhek, bocsátatlan vétség,
Káromlás, harag, gőg, szellemi sötétség,
    Ó anyánk, ne ródd fel, nagy a lelki vakság.
Irigység, hiúság, széthúzás és ármány,
Pesszimizmusunk egy nagy nemzeti járvány,
    Irgalmazz! Lábadnál térdel a magyarság!

Nincs nép árvább nálunk tépettebb, rúgottabb,
De bűnösebb sincsen, senki sem nyugodhat!
    Feloldozást erre csak az Isten adhat!
Gyilkos nép! Fiait lassanként elveszti,
Mert gyermekeit sem hagyja megszületni!
    Boldogasszony Anyánk van-e még irgalmad?

Mondjam még, soroljam, vagy már untig elég?
Mit érdemel Uram, mit érdemel e nép?
    Mégis eléd állunk lehorgasztott fővel,
Égi Anyánk tárd ki felénk karjaidat!
Föld és ég közt alkoss közvetítő hidat,
    S kenyérrel add vissza, amit dobtunk kővel!

Bűnös néped itt áll megint csak előtted,
Mint egykoron István, de most sokan jöttek!
    Ajánlatunk nemes, a szándékunk tiszta,
Felajánljuk magunk eszközül kezedbe,
S velünk valósul meg a megváltás terve,
    Jó Anyánk, Mária, fogadj minket vissza!

Győzelmes Királynőnk, fogadd vissza néped,
Adj erőt, nyugalmat, lelki menedéket!
    Kérd, fordítsa felénk Szent Fiad az arcát,
S mint olvasószemek imakört alkotva,
Úgy fogódzunk mi is kinyújtott karodba,
    Szűzanyánk, nem hagy el többé a magyarság!

Nyúl, 2006. március 14-én Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön