Közlemények
Tanévnyitó Szülői értekezlet (2013. augusztus 01. csütörtök, 19:12)
Júniusi Gyerekhét! (2013. július 03. szerda, 12:01)
Nyári élet az Aranykapu Óvodában (2012. szeptember 03. hétfő, 21:42)
Képek a Nyuszi Bölcsőde építéséről (2011. július 06. szerda, 00:23)
Bölcsis ismerkedő (2011. máj. 11. szerda, 20:49)
Öko-projekt az Aranykapu Óvodában (2011. március 28. hétfő, 00:49)
Óvodai beiratás ás ovicsalogató (2011. március 22. kedd, 05:34)
TÁMOP 3.1.5. ÓVODA (2010. október 26. kedd, 22:00)

A "Gyilkos-kereszt" felszentelése

gyilkos-kereszt-k.JPG

Nyúlon aránylag kevesen tudnák elmondani az un. „gyilkos kereszt" hiteles történetét, de még a kereszt helyét is kevesen ismerik. A faluból a Hématető felé tekintve, annak középtáján egy emeletes házon akad meg a szem . Ettől balra egy terebélyes (ma már helyileg védett) idős hársfa árnyékában bújik meg a kereszt. Felirata szerint 1921-ben állították kiengesztelésül.
(Tovább: Bővebben)
A szomorú történet a XIX. Század végére visz bennünket. A kereszt helyén egykor vincellérház állott. Ott történt az a tragédia, melynek során egy Cs. Varga nevű férj szerelemféltésből és bosszúból kiirtotta családját. A kereszt tövében lakók elmondása szerint a férj a feleségén kívül 3 gyermekével is végzett s csak a legkisebb, pólyás gyermeküket hagyta életben. Mondják, hogy a temetés napján hatalmas jégeső volt és még a gyilkos szemfödelét is beszakította. Az életben hagyott legkisebb gyermek felnőtt korában aztán kiengesztelésül állította ezt a keresztet.

A majd 9 évtized a keresztet alaposan megviselte, így egyházközségi pénzből Antal Levente kőfaragó mester keze munkája nyomán új feszület készült a régi helyett. A kereszt szentelésére 2009. augusztus 16-án délután 4 órakor került sor. A templomból zászlók kíséretében a plébános úr vezetésével körmenet indult végig a Jókai és Táncsics utca vonalán. Útközben a betorkolló utcáknál sokan csatlakoztak a menethez, de szép számmal várták a körmenet érkezését a helyszínen is. Már 16 óra elmúlt, amikor az énekelve-imádkozva vonuló hívek az új kereszt lábához érkeztek. A plébános úr rövid beszédet mondott, imádságok hangzottak el. A keresztet készítő mesterér munkáján kívül, megköszönte a plébános úr a helyszínt gépi munkával előkészítő vállalkozó (Kocsis Tibor) tevékenységét éppen úgy mint a kereszt környékét virágdíszítéssel szebbé tevő családokét. Végül András atya a mintegy 100-120 fős hívő-sereglet buzgó éneke kíséretében megáldotta, felszentelte az új keresztet.

A felemelő percek után baráti beszélgetés vette kezdetét. A kereszttől kissé távolabb süteményekkel, italokkal megterített asztalok várták a jelenlevőket. A jó hangulatú beszélgetés később éneklő vidám együttdalolással zárult.

Az eseményen készült fényképek a galériában nézhetők meg.

2009. augusztus 17-én Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön