Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Dr. Papp Lajos októberben Nyúlon tartott előadást

PappLajos1k.JPG

Zsúfolásig megtelt az előadóterem (tán 300-an is lehettek) október 4-én 16 órakor, amikor Dr. Papp Lajos megkezdte „Ima Magyarországért" címmel meghirdetett, nagy érdeklődéssel várt előadását. Nemcsak községbeliek voltak kíváncsiak a szívsebész szavaira, de a környékbeli falvakból, sőt Győrből is érkeztek szép számmal. Még Medgyasszay László képviselő úr is megtisztelt bennünket jelenlétével. Farkas Katalin lélekemelő énekes indítása után Dr. Rácz Elemér üdvözölte híres előadónkat a rendezvényt szervező Nyúli Polgári Kör nevében, majd az előadás során 3 kérdést intézett a professzor úrhoz, aki hosszasan, több érdekes kitérőt is megengedve magának válaszolt azokra.

Először az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos dolgok kerültek terítékre. Több téves nézetet is eloszlatva (zsírban vagy olajban süssünk, tojás- és hús fogyasztás, sózás és tartósítók használata, stb) előadónk többek között élesen bírálta a multinacionális üzlethálózatok egészségkárosító, profitszemléletű élelmiszerkínálatát, a globalizáció káros hatásait.

Érdekes és időszerű témára kanyarodott a beszéd fonala, amikor Dr. Rácz Elemér a tudomány legmodernebb, legforrongóbb és talán legvitatottabb területeire (a génsebészet, a klónozás személyiséget is megkérdőjelező kutatásaira és az atomfizikának a világ kialakulását utánozni igyekvő svájci kísérleteire) terelve a szót firtatta a szívsebész véleményét. Előadónk e kényes kérdéscsokor elől sem tért ki , nevéhez és híréhez méltóan felhívta a hallgatóság figyelmét a modern tudományokban rejlő veszélyekre. Mondanivalóját mindvégig érdekes idézetekkel fűszerezve vallásos szemléletét tükröző megközelítésben tárta fel véleményét a feszülten figyelő hallgatóság előtt.

Nagyon mély, szinte vallomásszerű válaszokat kaptunk Dr. Papp Lajostól a harmadik, az élet és halál kérdéskörét érintő témakörben is. A darwini evolúciós szemlélet bírálatát is felvállalva saját szívsebészi életpéldáin át jutott el a professzor úr a bibliai megközelítésig. Külön kiemelésre érdemesek előadásának azon részei, ahol új szemléletű kitérőket tett néhány mindenki által eddig jól ismertnek gondolt, de félreértett vagy rosszul fordított gondolatról. (Krisztus utolsó szavai a keresztfán, a Miatyánk kísértésre vonatkozó részlete.)

A több mint másfél órás előadás végén Dr. Rácz Elemér megköszönte a professzor úrnak, hogy Pécsről fáradságot nem kímélve eljött hozzánk, és magas színvonalú, mégis mindenki által jól érthető remek gondolatait megosztotta velünk. Egyúttal arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy a községünkben nemrég alakult Caritas-szervezet a falunkban rászorulók számára önkéntes adományokat gyűjt.

(A nagylelkű adakozóktól több mint 60 ezer forint gyűlt össze a helyszínen. Azóta ebből az összegből a szervezet már tűzifát vásárolt Feller úr helyi építő- és tüzelőanyag telephelyén és eljuttatta azt a leginkább nélkülöző családokhoz. Itt mondunk köszönetet Feller úrnak, aki jó példát mutatva a helyi vállalkozóknak a megvásárolt mennyiségen túl saját jószántából további ajándékfával egészítette ki ezt a szállítmányt.)

Az előadás helyszínén megvásárolhatók voltak Dr. Papp Lajos könyvei, de szép számmal voltak olyanok is, akik a már korábban beszerzett példányokat dedikáltatták itt. Az előadás sikerét jól le lehetett mérni azon is, hogy az aláírásra várok sora még további egy óra hosszat foglalkoztatta a szívsebész professzort...

PappLajos1.JPG

PappLajos2.JPG

Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön