Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Keresztszentelés a Lila-hegy lábánál

Hideglelos_kereszt_KMájus utolsó vasárnapján délután 3 órakor a Szent Donát kápolna megtelt hívekkel. Azonban kivételesen nem szentmisére gyülekeztek az emberek, hanem kereszt szentelésre. Innen indult el ugyanis az az elszánt kis csapat, amely imádkozva-énekelve gyalogosan vonult végig a Kápolna utca-Vaskapu útvonalon, hogy mintegy másfél km megtétele után érje el a Lila-hegy lábánál álló un. „Hideglelős" keresztet.
(tovább: Bővebben) Ábrahám Imre tanár úr szerint „az ilyen nevű keresztek elnevezésüket a néprajz szerint a hiedelmes népi gyógyászatnak köszönhetik, ugyanis a nálunk már kihalt, de másutt, pl. Pilismaróton még föllelhető hagyomány szerint ha valaki a hegy fagyos magasán álló keresztek valamelyikét megkerüli, kigyógyul a hideglelésből. 
Az elnevezés nem kell, hogy jelentse a keresztállítás valódi okát-célját, csak sejthető, hogy országos mintára a mienk is fogadalmi keresztnek készült, és nem véletlenül került erre a helyre: az ilyeneket szívesen helyezték el a faluszéleken, a lakóhelyről kivezető utak mentén."Nagy elszánásra pedig azért volt szüksége a szentelésre indulóknak, mert az időjárás a két héttel korábbi halasztás ellenére megintcsak nem a kegyes arcát mutatta. Már induláskor szemerkélni kezdett az eső, aztán, ahogy egyre feljebb és feljebb ért az esernyős zarándokcsapat, úgy fokozatosan jobban és jobban kezdett esni majd zuhogni az égi áldás. Bár villámlások és dörgések próbatételétől kísérve érkeztünk a hegy lábához, de útközben senki sem fordult vissza, senki sem hátrált meg... Amint a plébános úr a helyszínen tartott, kereszt szentelési beszédében hangsúlyozta, az ilyenféle próbatételekre, kereszt-hordozásokra egyre inkább szüksége lenne a mai kor emberének. Miközben a Lila felől kis erecskék vize sietett lábaink mellett lefelé a lejtőn, mi ott akkor úgy éreztük, eddig el nem ért szellemi magaslatra érkeztünk...
Az összefogás és az összetartás ott az esőben összetartozás érzésévé nemesült a jelenlevőkben. Zok- és panaszszó nélkül zárultak össze az ernyők. A kereszt körüli fák alatt énekelve és imádkozva úgy éreztük, a hegyre felkapaszkodva nemcsak fizikailag kerültünk közelebb az Istenhez...
A kereszt szenelés után aztán András atya megköszönte mindazoknak az önzetlen, áldozatkész segítségét, akiknek a munkája lehetővé tette a feszület teljes megújulását. Név szerint említve a kereszt fáját szerző erdészt (Esztergomi László), a Krisztus-test fémlapját adó vállalkozót (Széles Elemér), a megfeszített megváltó alakját megfestő művésznőt (Fuliné Csapó Irén ), valamint a kereszt környékét szebbé varázsoló önkéntes segítőket.
Végül a plébános úr emlékként minden jelenlevőnek személyesen adta át a keresztről készült kép egy-egy példányát. Éppen a kiosztott képek számából tudjuk, hogy 92-en voltunk a helyszínen!!!
Az ünnepség után, amikorra megkezdtük a leereszkedést a hegyoldalon az eső is alábbhagyott és csak akkor kezdett újra esni, amikor Soós Lajosék házához érkeztünk. Ők adtak ugyanis helyet annak a szerény fogadásnak, ahol a résztvevők a magukkal hozott süteményeket és italokat elfogyaszthatták. Jól esett a mostoha időben védett helyen megpihenni! Köszönjük a helyet és lehetőséget Soóséknak Az emlékezetes keresztszentelés kedélyes baráti beszélgetéssel zárult.
A kellemetlen időjárási viszonyok között készült szép fotók Mogyoróssy Pantaleon munkái.

 

További képek a galériában találhatók.

Nyúl, 2010. május 31-én Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön