Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Keresztjeink

Talán nem is gondolná a Kedves Olvasó, hogy községünk területén 16 út menti kereszt található. Ezeket zömmel a XIX. század közepén és a XX. század elején állították eleink. Néhány közakaratból, mások egyes családok nemes adományaként vagy engesztelő célzattal (Gyilkos kereszt) kerültek mai helyükre.
(Tovább: Bővebben)

A kőkeresztek többségénél az állíttató nevén kívül szerencsére évszámot is írtak a feszületre, de a fakereszteknél (Vörös kereszt, Gerhai kereszt) ez nem mindig történt meg, így azok eredete a múlt ködébe vész. Nos, a felíratok tanúsága szerint a legidősebb a falu közepén (a Takács Vendéglő mellett) álló Nagynyúli (1854) és az Arany János utca közepén levő Kisnyúli kereszt (1868). A Temetői nagykeresztet 1879-ben, a templom előttit pedig 1884-ben állíttatták.
A XX. század elején készült a káptalannyúli Rajos-kereszt (1901), majd 1918-ban a 82-es főút Győr felé eső szakaszán levő Makra-kereszt (1918), 1921-ben a Hématető oldalában felállított Gyilkos kereszt, 1923-ban pedig a Táncsics u. végén levő Salamon-kereszt. A Táncsics u. Rákóczi-telep felé eső szakaszán található Ács-kereszten az 1926-os, a Szűkút aljában álló Kalmár-kereszten pedig az 1929-es évszám látható. Ezután sokáig nem állítottak újat, csak a már meglevőket javították.
A keresztek megújításának sora lényegében a rendszerváltás után 1992-ben kezdődött el azzal, hogy a vendéglő előtti vörös csillag helyére Szuchentrunk esperes úr új márvány keresztet készíttetett. Eredetileg itt állt a Nagynyúli kereszt, amelyet a szocializmus évei alatt „tettek félre" a buszmegállóhoz. Még szerencse, hogy a térképészek nem engedték véglegesen eltüntetni... 2000-ben aztán ezt a régi Nagynyúli keresztet is felújították. (Előzőleg 1910-ben hozták rendbe.) De 2000-ben egy új kereszttel is gazdagodott a község. Ekkor került a faluház előtti térre Millenniumi kettős kereszt.
A temetői keresztet 1998-ban újították fel, a templom előttit pedig 2007-ben, míg a Szent Donát-kápolna melletti helyett teljesen új készült 2008-ban. Ugyancsak teljesen megújult 2008-ban a 82-es főút écsi oldalán álló fából lévő Vörös kereszt is. Felszentelésére körmenettel vonultunk ki.
2009-ben ötször került sor kereszt szentelésre illetve megáldásra. Az első a Táncsics u. melletti felújított Ács-kereszt volt, ezt követte az újjá varázsolt Gyilkos kereszt, melynek felszentelése szintén körmenettel egybekötve történt. Harmadikként a felújított Salamon-kereszt megáldása következett, majd a kisnyúli (Arany János u.), ahova ugyancsak prosecció vonult ki. Végül legutóbb a felújított káptalannyúli Rajos-kereszt tövében gyülekezhettünk kereszt megáldásra. (Lásd a mellékelt képet)
Nyúl, a falu 2009. évi mindenszentek napi búcsúja előtt szép ajándékot kapott. A plébános úr október 25-én, vasárnap délután 4 órakor mintegy 100 hívő jelenlétében ünnepélyesen megáldotta az egyházközség és az egykor a feszületet állíttató család rokonainak adományaiból felújított káptalannyúli un. Rajos-keresztet, mely 108 év óta áll jelenlegi helyén. Akkor még Győr irányába itt végződött a falu. A kereszt megáldásáról készült képsorozat egyébként a község honlapján (www.nyul.hu) tekinthető meg.

2010-ben várható a Lila lábánál, a győrújbaráti községhatárnál lévő un. Hideglelős kereszt és a Gerhán, az écsi határszélen álló új faanyagból készülő feszületek felszentelése.
Ezek esetében előre láthatólag a két szomszédos egyházközség érintett híveinek meghívására is sor kerül majd. Végül távlati tervként szóba került a 91 éve állított Makra-kereszt (82-es út mellett) és a 80 éves Kalmár-kereszt (Alsó-Héma végén) felújítása is, melyekre a jótevők pályázati pénzeket szeretnének felhasználni.
Megható az az összefogás, amely egy-egy ilyen kereszt szentelés kapcsán kibontakozik községünkben. Családok, utcák, falurészek lakói kezdenek együtt gondolkozni, cselekedni. Öröm látni, hogy ebben az individualizált világban van még összetartás, jót tenni akarás, közösségért végzett munka, adakozás!!! Egy-egy ilyen szenteléssel egybekötött összejövetelen legtöbbször nyolcvan- százötven ember is megjelenik. Ezek a jóleső beszélgetések nemcsak a mindennapi kereszthordozást teszik elviselhetőbbé számunkra, de megtépázott jövőképünket is segítik rendbe hozni.

Érdekes, de nem véletlen, hogy erre a nagy kereszt megújítási hullámra éppen a legnagyobb erkölcsi-gazdasági válság idején kerül sor. Úgy látszik, hogy a gondviselés nemcsak kereszteket rak ránk, hanem példát is mutat számunkra! Ahhoz, hogy a most születő új világban meg tudjuk találni és meg tudjuk állni a helyünket, nekünk is meg kell újulnunk!
A kereszthordozásnak ugyanis csak akkor van értelme, ha kőből és kínból lévő keresztjeinket együtt merjük vállalni....

A község területén található keresztek a következő térképen tekintetők meg: pdf Keresztek Nyúlon (1.23 MB)

Szűcs Mihály

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön