Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

A nyúli búcsúról

2009-bucsu-k.JPGA nyúli búcsú időpontja az augusztus 7-dikéhez közelebbi vasárnap. Augusztus 7. Szent Dónát napja, a kápolna védőszentjének ünnepe.
(Tovább: Bővebben)

Szent Dónátus

Németes rövidebb alakban Dónátnak is mondják. Azok közé a szentek közé tartozik, akiket egy időben nagy tisztelet övezett, életéről azonban nagyon keveset tudunk. Úgy látszik, hogy római katona volt az ókeresztény korban, talán a híres "Villám"-légió tagja. Utóbb püspök lett, és sok pogányt keresztény hitre téríttet. Legendája több csodát beszél el személyével kapcsolatban. Egyszer misézett, amikor ellenséges érzelmű pogányok a gyülekezetre támadtak, s összetörték az üveg-kelyhet, amelyet a misézéskor használt. A szent imájára a kehely ismét ép lett. Más alkalommal pedig nagy szárazságnak vetett véget közbenjáró könyörgése. Életét vértanúként végezte. Tisztelete akkor lett általánossá, amikor 1652-ben ereklyéit Rómából Németországra, a Rajna vidéki Münstereifel városába vitték az új jezsuita templomba. Az ereklyét kísérő papot villámcsapás érte, mégsem lett semmi baja sem. A vidék szőlősgazdái ettől fogva az elemi csapások ellen, különösen a villám és a jégverés ellen, hozzá könyörögtek. Közbenjárásának keresése elterjedt egész Közép- Európában, eljutott hozzánk is, különösen a szőlős vidékekre.

 


Arezzo püspöke, a Jeromos Marirologiumban hitvalló püspök, a Beda Venerabilisban vértanú. Ázsiábán, a Bizánc melletti Nicomediában született (kb. i.sz. 320 táján), később szüleivel Rómába költözött, ahol egy Pimenius nevű pap tanította. Társa volt Julianus, a későbbi apostata (hitehagyó) császár, aki szubdiákonus lett, Donát pedig lektor. A Juliánusz-féle üldözésekkor mindkét szülője és nevelője vértanúságot szenvedett. Donát Arezzoba menekült és Hilariusz szerzetes mellé szegődött. Csodákat művelt a nép körében később diákonussá, majd pappá szentelték. Egy alkalommal pl. nagy szárazságnak vetett véget közbenjáró könyörgésével. Amikor pedig a város püspökévé választották, I. Gyula pápa (337-352) szentelte fel. Sok pogányt térített meg. Egyszer mise közben, áldoztatáskor támadták meg a pogányok . Kiütötték kezéből az üvegkelyhet, amely összetört. Donát buzgó imádságára a kehely összeforrt, de egy kis darabját az ördög elvitte. Ennek ellenére a Szent Vér, amely visszakerült a kehelybe, nem folyt ki a lyukas kehelyből. E csoda láttán többen megtértek, ezért Donátot 4 hét múlva elfogták és Hilariusszal együtt megölték (i.sz. 361).
(A korai források nem említik vértanúságát.) A kehelycsodát viszont Nagy Szent Gergely pápa is ismerte. Donátot a városon kívül temették el, sírja a XIII. századtól a Bazilikában volt.
Ereklyéit 1652-ben Németországba, a Rajna vidéki Münstereifel városába vitték. Út közben a kísérő papot villámcsapás érte, de ő sértetlen maradt., melyet Donát közbenjárásának tulajdonítottak. Donát így lett a villámcsapás és a jégeső elleni védőszent. Kultusza a rajnai borvidéken bontakozott ki. Nálunk az elemi csapások elhárításáért könyörögtek hozzá, vagy körmenettel ünnepelték. Ünnepe augusztus 7-én van. Népünk ajkán Donát a szőlősgazdák, szőlőskertek védőszentje. Sok faluban, városban van szobra, képe, kápolnája pl. Zsámbék, Pécs, Komló, Székesfehérvár, Csókakő, Várpalota, Balatonlelle, Igal, Badacsony, Tapolca, Sopronhorpács, Csorna, Eger. Buda 1724-ben választotta villámcsapás elleni védőszentjének.


Egyházi ének Szent Donátról
(a kápolnánál a búcsúi nagymise végén szoktunk énekelni)

Mondjunk annak örvendezve zengő éneket,
Akinek ma győzedelmét ülik az egek.
Vértanúk hős ivadéka, szentegyházunk nagy főpapja:
Szent Donát, Szent Donát, szerezz nekünk mennyben fénykoronát!

Mint Sionnak lángbuzgalmú lelkes püspöke,
A mennyei dicsőségnek voltál hírnöke.
Örültek a hívő népek, kiknek szent igéd hirdetted.
Szent Donát,
Szent Donát, szerezz nekünk mennyben fénykoronát!

Akiért te kiontottad drága véredet,
Fénnyel már megkoronázott mennyben tégedet.
Az atyánál megvall téged, kiről hitetet tett hűséged.
Szent Donát, Szent Donát, szerezz nekünk mennyben fénykoronát!

Légy a mennyben megsegítőnk, lelkes pártfogónk,
Ki e földön járva voltál szent példaadónk.
Segíts minket érdemeddel, ahol te vagy, oda vígy fel.
Szent Donát, Szent Donát, szerezz nekünk mennyben fénykoronát!

Szűcs Mihály: Szent Donát legendája

 

Fenn a nyúli hegyen
majd háromszáz éve

kápolna magaslik
hársfák rejtekébe.

 

Donát imádkozott
s a széthullt szilánkok
újra ép kehellyé
megint összeálltak.

Szent Donát vértanúj
eles személy nagyon,

nem véletlen tartják
a búcsút e napon!

 

Csak egy kis darabka
hiányzott belőle,
de a szent vér mégsem
csordult ki a földre!

Augusztus elején
nagy tömeg gyűl ide,
s szabadban zajlik a
búcsúi nagymise.

 

E kehely-csodánál
Nagy
Szent Gergely pápa
maga is jelen volt
s személyesen látta!

Ezerhétszáz éve
született Szent Donát
gyermek volt még, mikor
elhagyta Ázsiát.

 

A történtek nyomán
megtért egyre több nép,
ezért a pogányok
Donátot megölték!

Szüleivel együtt
befogadta Róma,
pap volt Pimenius,
aki tanította.

 

Teste ezer évig
ott volt eltemetve,
de aztán a pápa
Rómába vitette!

Társa, Julianus,
amikor császár lett,
hitét megtagadta
s vérfürdőt rendezett.

 

Később ereklyéit
(négyszázötven éve)
német földre vitték,
végső nyughelyére.

Donát családját is
rútul megölette,
szentünk Arezzóba
menekült előle.

 

Útközben vihar lett
s a kísérő papot
villám sújtotta, mely
éppen belé csapott!

Egy szerzetes volt az,
ki őt befogadta,
pár év s már a város
szent életű papja.

 

De ő nem sérült meg,
s Szent Donát azóta
az égi csapások
„villámhárítója”!

Csodákat is művelt,
sok pogány térített,
így hamar a város
püspöke lehetett.

 

Szőlős vidékeken
hozzá szól a fohász,
mert a jégeső is
nagy elemi csapás!

Egyszer a pogányok
rárontva meglepték
s kiverték kezéből
üveg misekelyhét.

Örök szép példát ad
Szent Donát a mának:
Ha szilárd a hited,
nincs vihar, mely árthat!


A 2009-es búcsúi nagymisén (mely egyben Mátrai István kanonok úr aranymiséje is volt) készült képek a Szent Donát-képolnánál: Képgaléria


Jeles Napok
Magyar Katolikus LexikoSzent Donát élete

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön