Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Rendezvényeink

Ökormányzati Étterem

etlap

Idegenforgalom Büszkeségeink

Idegenforgalom-2.jpgTúrista útvonalak  -  Megtekintés Elválasztó Tartalomhoz

Kökörcsin körút    -  Megtekintés  - frissített

Kökörcsin körút    - Letölthető  document  A KÖKÖRCSIN KÖRÚT és elágazásai ppt bemutató (73.57 MB )

Nyúli keresztút       - Megtekintés webes formátumban

Nyúli keresztút Letölthető document  Nyúli Keresztút Power Point bemutató (55.47 )

             A Power Pointos prezentációkat Szűcs Mihály készítette.

 


A Sárkánylyuk-vízmosás, vagyis a Szurdik  
 

image001.png Győr től 13 km-re délre, a Sokorói-halomvidék középső vonulatának északkeleti oldalán, Nyúl községben található Közép-Európa egyik legnagyobb szurdokvölgye. Ez az óriási vízmosás egy ÉNy-DK irányú dombhátat vág ketté ÉK-DNy irányban. Hivatalosan Sárkánylyuk-vízmosásnak hívják, de az itt élő i-ző tájszólású lakosság csak „Szurdik”-ként emlegeti.

Méretei:
 Hossza 630 m, szélessége 50-65 m, mélysége egykor 35, ma 26 m.
A dombtető és a vízmosás kijárata között a szintkülönbség 50 m
Az elhordott anyag mennyisége kb. 263000 m3

image002.png

Hatalmas méretére az ad magyarázatot, hogy a 2 km2-es vízgyűjtőből rövid idő alatt (25 perc) viszonylag nagy mennyiségű csapadékvíz gyűlik össze (19 km3/sec) és a jelentős mértékű lejtés miatt nagy mozgásenergiára tesz szert, vagyis nagy a romboló hatása. Ezt a felszínpusztító tevékenységet segíti az a tényező is, hogy az átvágott előhegyet, a Héma-tetőt alkotó kőzetek (lösz + a Pannon-tenger homok, homokkő és agyag üledékrétegei) nem tanúsítanak túl nagy ellenállást az erózióval szemben.                                                                                                 
Kialakulása :   
 
image003.png A török kiűzése utáni betelepítések idején 25 év alatt megduplázódott Nyúl lakossága. Ekkor a gyorsan népesedő hegyi utcák az erdők rovására egyre feljebb terjeszkedtek. A talajt védő erdők hiányában viszont az emberi munkák nyomán rohamosan elharapózó talajpusztulás, az erózió az erdőhatár alatti részeken új vízmosásokat alakított ki. Az így mind gyakoribbá váló árvizek a hegyi utcákat (Héma, Egese) rendszeresen végig pusztították, emiatt az itt élők javaslatára a Kápolna utca folytatásában átvágták az előhegyet (Héma-tetőt), hogy minél rövidebb úton a vizeket a Falu felé irányítsák.
Az átvágás helyén pár évtized alatt hatalmas, egyre terebélyesedő és mélyülő szakadék (a Szurdik) keletkezett, az elszállított hordalékanyag pedig sok kárt okozva Kis- és Káptalannyúl házaira zúdult. A kb. 200 évig tartó folyamatnak 1935-ben 13 gát építésével vetettek véget.A gátak mögötti rész idővel feltöltődött. A munkálatok 1960-tól folytatódtak, amikor további 10 új gát épült, mert a korábbiak legtöbbjét a hordalék betemette, kettő pedig 1959-ben átszakadt.
A vízmosásban felvezető utat 1954-ben, majd 2011-ben biztonságosabbá tették.
 

A legnagyobb gátak hossza   20 m  image004.png

Magassága                               9,5 m

Falvastagsága                           1 m

Az 1935-ben felépült gátrendszer az akkori Magyarország második legnagyobb vízügyi létesítménye volt.

 
Értékei:
Az óriásszurdok által nyitott hatalmas felszíni „sebhely” betekintést enged letűnt földtörténeti korok eseményeibe. Függőleges partfalának alsó zónájában jól tanulmányozhatók az egykori Pannon-tenger üledékrétegei, felszín közeli részén pedig a tájra a jégkorszak végén hulló löszlepel.
A gátak mögött feltöltődött területen évtizedek alatt fák és bokrok telepedtek meg. Ezek csökkentik a levonuló víz sebességét, segítik megfogni a hordalékot, elpárologtatják a pangó vizeket és életteret biztosítanak az itt megtelepedő állatvilágnak. Geológiai és biológiai értékei miatt 1992 óta a Szurdik a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozó védett terület.
A felvezető út menti partfalba mélyítve több száz éves pincék sorakoznak. Legismertebb a „Sárkánylik” pince közel 100 méter hosszú U alakú   járatában elvileg mintegy 70 000 liter bor helyezhető el. Egykoron dézsma-pinceként szerepelt, vagyis ide gyűjtötték a hegyközség egyházi birtokosai a beszolgáltatott tizedet.Az itt kaphatóborok közül helyi specialitás a „sárkányvér”, édes boraik közül pedig a hölgyek körében is közkedvelt a cserszegi fűszeres.
image005.jpg  image006.jpg
  
A Sárkánylyuk-pince
Jelentősége:
A nyúli Szurdik a természet és az ember birkózásának egy különleges bemutatótere . Tanulmányozása nagyon tanulságos!!! A meggondolatlan emberi cselekedetek (erdőirtás, a vízválasztó gerinc átvágása) hatalmas pusztító természeti folyamatokat (megfékezhetetlen áradások, mindent elárasztó iszapelöntések) indíthatnak el, melyeket óriási erőfeszítések (sajátos technikai megoldásokat igénylő gátrendszerek építése) és jelentős anyagi áldozatok árán lehetett csak megállítani. Más vonatkozásban geológiai látnivalói, különleges élőhelyei, és sajátos pincekultúrája miatt ma már a Szurdik az itt élő nyúliak számára speciális turista attrakció, védeni való komoly idegenforgalmi érték. 2014. dec. 12-én megyei értékké nyilvánították.
image007.jpg  image008.pngimage009.jpg
 A Szurdik 1935 előtt                                                                                           és a gátépítések után
 
 
Nyúli műemléktemplom
 1. A templom 1774-78 között épült. Terveit hatóságilag ajánlott típus alapján, ami valószínűleg Fellner Jakabtól   származott   Fritsch A. Ferenc magyaróvári építőmester készítette, egyben ő volt a kivitelező is.
           Az építéshez a pénzt a királyi udvari kamara biztosította (az éppen megüresedett
           veszprémi püspökség fel nem használt jövedelmeit fordították rá.)
           1777-ben a felszentelésre Mária Terézia elküldi Kornberger Mátyás püspököt,
           aki az új templom számára magával hozza a királynő ajándékait:
           Krisztus keresztjének egy darabját ereklyetartóba zárva, (amit a császárnő XIII.
           Kelemen pápától kapott 1763-ban) és egy 1750-ből való szép barokk kelyhet.
 1.      2.Szily János szombathelyi püspök (az új kegyúr) 1785 őszén felkéri
     Dorfmeister Istvánt, az akkori 2. leghíresebb hazai festőt, a képek elkészítésére.
           1785 telén elkészülnek az oltárképek és a freskók színvázlata. 1786 áprilisától
           2 hónap alatt elkészülnek a freskók is A főoltárt, a szószéket és a padozatot is
           Dorfmeister tervezte :
 
image010.jpg  image011.jpg  image012.jpg                 
          
                                 A főoltár képe                                   és az oldalfreskók
 1. 1916-ban Domonkos István plébánossága idején két új mellékoltárt létesítettek:
Egyet a meglevő Szentkereszt-oltár helyén Jézus Szíve, egy másikat pedig a szószék    
addigi helyén a Lourdesi Szűzanya tiszteletére. A szószéket a templom közepén az
 • ldalfalra helyezték át, a Golgotát ábrázoló képet (ami a szentkereszt oltár oltárképe
 1. pedig vele szemben a keleti falra függesztették föl. Felújítás címén átfestették a
freskókat is, de ez a beavatkozás művészileg károsnak bizonyult. Az átalakítás  
           költségeihez nagyban hozzájárultak az Amerikába kivándorolt nyúliak is.  
     Az 1916-ban háborús célra elszállított mindhárom harangot 1924-ben pótolták.
 1.      4.   1925-27 között László János plébános idejében nagyobb munkálatok folytak:
           Stílustörés árán szerkezeti bővítésbe kezdtek. Újabb tartóoszlopok fölött mélységében
           növelték a meglevő keskeny barokk karzatot, majd oldalszárnyakat nyújtottak belőle
           a falusi és hegybeli legények számára, továbbá helyet csináltak az új kétmanuálos,
           pneumatikus rendszerű 15 regiszteres Angster orgonának. Felújították az oltárképeket
 1.            is.    
  1.  1978-81 között Szuchentrunk Mihály plébános kívül-belül jelentős és látványos
           renoválást, alakítást végeztetett. Az új liturgikus reform követelményeinek
           megfelelően átrendezték a szentélyt. Elbontották az áldoztatórácsot és a hajó felé
           megnövelték a szentély területét, így elég helyet nyertek a szembemiséző oltár
           elhelyezésére.
           Kifestették az egész templomot, ehhez kapcsolódva a freskókról lefejtették a
           korábban ráhordott réteget. Samodai József új stációképeket készített. Új
           gyóntatószékek került elhelyezésre a hajó két oldalán.
           Injekciós technikát alkalmazva kísérletet tettek a falak már-már vészes
           nedvesedésének megállítására is. Átfestették a külső vakolatot, a lábazatot
           műkőlapokkal vették körül, tetőjavítást végeztek, és bádogra cserélték a toronysisak
           borítóját.
 1.        6. 2004-től 2007-ig Bausz Andrásplébánossága alatt Gábor Jenő irányításával nyert
           pályázati pénzek felhasználásával, a hívek áldozatkész segítségével és az
           önkormányzat támogatásával újabb külső-belső felújításra került sor. Ennek során
           a falak átfűrészelésével megismételték a szigetelést, kívül-belül leverték a vizes
           vakolatot, újravakolás után a teljes felület megkapta a szakszerű és stílusos színezést,
           kicserélték a cseréptetőt, megint rézlemez borítja a toronysisakot, lecsiszolták és
            kiegészítették az eredeti kelheimi járólapokat. Visszaállították az eredeti
           Szentkereszt-oltárt, a Mária-oltár helyére visszakerült a szószék, a mellékoltárokon
           lévő szobrok közül a Lourdes-i Szűzanya szobra a templomhajó végében kialakított
           grottában kapott végleges helyet, a Jézus szíve szobor pedig fakonzolra állítva a
           templomhajót díszíti.
 
image013.jpg   image014.jpg
        
                       A felújított orgona                                                                   az 1924-ben készült harangok
 
           A nyolcvan évet szolgált elhasználódott orgonát újra cserélték : a meglévő
           sípanyag felhasználásával a réginek a kibővített szekrényébe helyezve
           építette a Portatív Orgonaépítő Bt. pannonhalmi mestere, Takács Péter.
           Ez a hangszer más rendszerű: csúszkaládás, 64 soros 25 regiszteres orgona,
           amely méltóképpen szolgálja a liturgiát, és alkalmas hangversenyek számára          
 1.            is. 2013-ban néhány nagyobb felajánlásokból és a hívők adakozásából két
           csillárt vásároltak.
 1. Ábrahám Imre kutatásainak kibővített összegzése)
 
A nyúli Szent Donát-kápolna
 
     Öreg, védett hársfák árnyékában húzódik a nyúlhegyi kápolna. Szentélye a szent püspököt ábrázoló oltárképpel együtt 1710-ből való. Eredetileg ez valószínűleg csak egy út menti körmeneti stáció volt, amit aztán 1830-ban építettek ki kápolnává, de a harangtornyot csak 1901-ben ragasztották hozzá. Ekkor került a helyére a két kis harang is. Egyiket a Szombathelyi Szeminárium, másikat a kegyúri uradalom bérlői, a Markowszky-testvérek adományozták.
   Szent Donátot , Nyúlon is, mint a szőlők védőszentjét tisztelik. Kéthetenként tartanak itt misét, de egy évben egyszer, a szent ünnepét (aug. 7.) követő vasárnap a kis kápolna az egész község nagy templomává lép elő: rendszerint vendégszónok meghívásával                                                   szabadtéren tartják az ünnepi, a búcsúi nagymisét. Érdekes, hogy az egész község ezt a búcsút tartja a település búcsújaként. Ennek egyik oka az lehet, hogy a nyár alkalmasabb a vendégjárásra, a szabadtéri szórakozásra, mint a falusi templom mindenszenteki (nov.1.) búcsúja lenne. Másrészt valószínűleg a török időkben a hegyi részen menedéket talált lakosság kissé itt hagyta a szívét!  
   A dónátusi búcsúról emelkedett hangon emlékezik meg az 1864-es elöljárósági jelentés is.
Azt is tudjuk, hogy az egyik harangot viharjelzésre, viharűzésre szentelték.
(Forrás: Ábrahám Imre: NYÚL KÖZSÉG NYELVKINCSE 128. oldal)
 
 image015.jpg
A Szent Donát-kápolna Nyúlhegyben
 
image016.jpg
 
A nyúlhegyi Szent Donát-kápolna belseje (fent) és oltárképe (lent)
image017.jpg
Szent Donát élete
 
   Donát (Deo natus) annyi, mint Istentől született, más értelmezés szerint viszont Donatusz, (azaz dono datus)azt jelenti, ajándékba adott. Szent Donát Arezzo püspöke,
a Jeromos Martirológiumban hitvalló püspök, a Beda Venerabilisban vértanú. Ázsiábán,
a Bizánc melletti Nicomediában született (kb. Kr. u. 320 táján), később szüleivel Rómába költözött, ahol egy Pimenius nevű pap tanította. Társa volt Julianus, a későbbi apostata (hitehagyó) császár, aki szubdiákonus lett, Donát pedig lektor. A Juliánusz-féle üldözésekkor mindkét szülője és nevelője vértanúságot szenvedett. Donát Arezzoba menekült és Hilariusz szerzetes mellé szegődött. Csodákat művelt a nép körében később diákonussá, majd pappá szentelték. Egy alkalommal pl. nagy szárazságnak vetett véget közbenjáró könyörgésével. Amikor pedig a város püspökévé választották, I. Gyula pápa (337-352) szentelte fel. Sok pogányt térített meg. Egyszer mise közben, áldoztatáskor támadták meg a pogányok, ekkor elesett kiejtve kezéből az üvegkelyhet, amely összetört. Donát buzgó imádságára a kehely összeforrt, csak egy kis darab hiányzott belőle. Ennek ellenére a Szent Vér, amely visszakerült a kehelybe, nem folyt ki a lyukas kehelyből. E csoda láttán többen megtértek, ezért Donátot 4 hét múlva elfogták és Hilariusszal együtt megölték (Kr. u. 361). (A korai források nem említik vértanúságát.)
A kehelycsodáról viszont Nagy Szent Gergely pápa is megemlékezik egyik írásában. Donátot a városon kívül temették el, sírja a XIII. századtól a Bazilikában volt.
   Ereklyéit 1652-ben Németországba, a Rajna vidéki Münstereifel városába vitték.
Út közben a kísérő papot villámcsapás érte, de ő sértetlen maradt., melyet Donát közbenjárásának tulajdonítottak. Donát így lett a villámcsapás és a jégeső elleni védőszent. Kultusza a rajnai borvidéken bontakozott ki. Nálunk az elemi csapások elhárításáért könyörögtek hozzá, vagy körmenettel ünnepelték. Ünnepe augusztus 7-én van. Népünk ajkán Donát a szőlősgazdák, szőlőskertek védőszentje. Sok faluban, városban van szobra, képe, kápolnája pl. Zsámbék, Pécs, Komló, Székesfehérvár, Csókakő, Várpalota, Balatonlelle, Igal, Badacsony, Tapolca, Sopronhorpács, Csorna, Eger.   Buda 1724-ben választotta villámcsapás elleni védőszentjének.
image018.jpg
Szent Donát szobra Kőszegen
 
Kökörcsin körút - Ugrás a cikkhez    Kökörcsin-körút - frissített
 
Nyúli keresztút    - Ugrás a cikkhez   Kereszt-út Nyúlon 

Túrista útvonalak - Ugrás a cikkhez Útmutató a turistautakhoz

                                
                    Szent Donát legendája
 

Fenn a nyúli hegyen

épp háromszáz   éve

kápolna magaslik

hársfák rejtekébe.

Donát imádkozott

s a széthullt szilánkok

újra ép kehellyé

megint összeálltak.

Szent Donát vértanú

jeles személy nagyon,

nem véletlen tartják

a búcsút e napon!

 

Csak egy kis darabka

hiányzott belőle,

de a szent vér mégsem

csordult ki a földre!

Augusztus elején

nagy tömeg gyűl ide,

s szabadban zajlik a

búcsúi nagymise.

E kehely-csodáról

Nagy Szent Gergely pápa

maga tesz említést

egyik írásában.

Ezerhétszáz éve

született Szent Donát

gyermek volt még, mikor

elhagyta Ázsiát

                          

A történtek nyomán

megtért egyre több nép,

ezért a pogányok

Donátot megölték!

Szüleivel együtt

befogadta Róma,

pap volt Pimenius,

aki tanította.

 

Teste ezer évig

de aztán a pápa

Rómába vitette!

Társa, Julianus,

amikor császár lett,

hitét megtagadta

s vérfürdőt rendezett.

 

Később ereklyéit

(négyszázötven éve)

német földre vitték,

végső nyughelyére.

Donát családját is

rútul megölette,

szentünk Arezzóba

menekült előle.

 

Útközben vihar dúlt

s a kísérő papot

villám sújtotta, mely

éppen belé csapott!

Egy szerzetes volt az,

ki őt befogadta,

pár év s már a város

szent életű papja.

 

De ő nem sérült meg,

s Szent Donát azóta

az égi csapások

„villámhárítója”!

Csodákat is művelt,

sok pogány térített,

így hamar a város

püspöke lehetett.

 

Szőlős vidékeken

hozzá szól a fohász,

mert a jégeső is

nagy elemi csapás!

Egyszer a pogányok

rárontva meglepték

s kiverték kezéből

üveg misekelyhét.

Örök szép példát ad

Szent Donát a mának:

Ha szilárd a hited,

nincs vihar, mely árthat!

                                                                         Szűcs Mihály       Nyúl, 2003.
 
Tovább a kategóriában: « Elérhetőség
kedd, jan. 08 2019 0 hozzászólás
Pályázati felhívás - V É D Ő N Ő

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


V É D Ő N Ő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

péntek, ápr. 15 2016 0 hozzászólás
CSOK kapcsolatos tájékoztató - Pannon

Családi Otthonteremtési Kedvezmény - CSOK


A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 • 2008.
csütörtök, máj. 26 2011 0 hozzászólás
Megélhetés nyúlon
A korábbi évszázadokban a település lakossága mezőgazdaságból élt. A hegyi részen a római korig visszavezethető szőlőtermesztés adott biztos megélhetést. A filoxéravész (1885-95) előtt több mint 300 hektár volt Nyúl szőlőterülete.

"NEFELEJCS" Nyugdíjas Egyesület támogatás

"NEFELEJCS" Nyugdíjas Egyesület

"Büszkeségpont" felújítása az 56-os hősök tiszteletére

"Büszkeségpont" felújítása Nyúlon az 56-os hősök tiszteletére

 

Csatlakozás az ASP központhoz

asp

Pilinszky János Általános Iskola

pilinsky

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön