Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


V É D Ő N Ő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Szent István tér 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.)ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a védőnői körzetben.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata

•         nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lajos nyújt, a +36-96/540-251-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/116-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

•         Személyesen: Takács Lajos, Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nyul.hu - 2019. január 10.

Megjelent: 177 alkalommal
Értékelés:
(0 szavazat)
Kategória: AKTUALITÁSOK

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön