Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)
Hírmorzsa

Hírmorzsa (30)

Kedves Nyúli Lakosok!

 

A kutak engedélyeztetéséhez ill. megszüntetéséhez szükséges kérelem nyomtatványai, valamint rövid szöveges tájékoztatók és adatlapok az alábbi linkeken letölthetők!

Tisztelettel:
 
Takács Lajos
Jegyző
 
 

Kedves nyúli lakosok!

Az alábbi dokumentum tartalmazza a tájékoztatót, a rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől elétrő fűtőanyagot ( pl. fával való fűtés)  felhasználó háztartások támogatására vonatkozóan. Az igénybejelentő nyilatkozat nyomtatvány is letölthető egyben a linken.

A megnyitásához PDF dokumetumolvasó szükséges.

pdf Letöltés (1.17 MB)

 

 

Nyúli Polgármseteri Hivatal

Takács Lajos

 

 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

NYÚL

9700 Szombathely, Körmendi út 92. ● Tel.: 94/517-600 ● Fax: 94/517-625 ● E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.www.enykk.hu

ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT

 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy

 

 2018. augusztus 15-én – szerdán - üzemkezdettől

 

A 7035 Győr – Győrújbarát – Nyúl regionális autóbuszvonal járatai NYÚL belterületén újra a megszokott útvonalon és menetrend szerint közlekednek.

 

Szombathely, 2018. augusztus 9.                                                                         

 

ÉNYKK Zrt.
                                                                                                                                
SZOMBATHELY

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth Lajos út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bán Illés Csabáné nyújt, a 0620-6110656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth Lajos út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122-74/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus
vagy
Elektronikus úton Bán Illés Csabáné részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu - 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2018. július 27., péntek 08:54

Tájékoztatás településképi konzultációról

Írta:

TÁJÉKOZTATÓ

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép vé-delméről szóló 23/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete 14.§ alapján a Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációról.


Az eljárás célja Nyúl község területén a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.


Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden építési, átalakítási, felújí-tási munkák esetén a településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési en-gedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végez-hető építési tevékenység.


(1) A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész feladata.
(2) A településkép védelme érdekében a települési főépítész tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt biztosít legfőképpen az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos településképi követelményről:


a) építési helyen belüli építmény elhelyezése,
b) építési helyen belüli melléképület elhelyezése,
c) az illeszkedés szabályainak megállapítása,
d) egy építési telken több épület elhelyezése,
e) közterülettel határos kerítések építése, átalakítása,
f) az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának kialakításánál, változta-tásánál, anyagának és színezésének meghatározása,
g) közterületen elhelyezkedő, és újonnan elhelyezendő mikroarchitektúra elemek, (utcabútorok, képzőművészeti alkotások, térburkolatok, jelző és irányító táblák) és minden egyéb közterületi tárgy elhelyezése,
h) közterületről látható változást eredményező tevékenység végzése,
i) reklámok elhelyezése


 (3) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel:
a) tervezett tevékenység területi beazonosítása,
b) tervezett tevékenység rövid leírása;
c) fotók, a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása,
d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
 (4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül.
(5) A települési főépítész a településképi követelményekről - a kérelem beérkezésétől számított 8 na-pon belül biztosít szakmai konzultációt.
(8) A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.
(9) A konzultáció ingyenes


A kérelem nyomtatvány letölthető a következő webhelyről:


http://nyul.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=872


A kérelem benyújtható:


cím: Nyúl Polgármesteri Hivatal, 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">
Előzetes egyeztetés, információ kérés: Kuntner Ferenc főépítész tel: 06202627333

Nyúl, 2018 július.                        
Schmiedt Henrik
polgármester

2018. július 14., szombat 21:33

Dr. Szigeti Éva telefonszáma megváltozott

Írta:

Kedves Nyúli lakosok!

 

A Dr. Szigeti Éva telefonszáma megváltozott!

A mobil telefonszámán elérhető ami: 70/451-1392

A vezetékes telefonszám megszünt amin korábban a védőnő és gyerekorvos elérhető volt!

Kérem szíves tudomásul vételét.

 

Dr. Szigeti Éva

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth L. utca 50.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •  Főiskola, óvodapedagógus,
  •  óvodapedagógus - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


szakmai önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (2c) bek. meghatározott követelményeknek megfelel, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.


A pályázatok benyújtásának módja:


 Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-70/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményvezető dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

:
www. nyul. hu - 2018. május 15.

page-0

 

page-1

 

page-2

2018. április 03., kedd 11:05

Szülési távollét miatt új rendelési idő

Írta:

ELÉRHETŐSÉGEK:

Telefon: 06-20/466-98-82
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körzeti Ápoló - Adler Igor minden nap a rendelési idő első órájábanadminisztrációs és ápolói ügyekben rendelkezésükre áll!

Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.

A portál címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, köztestület, illetve az ügyfél jogi képviselője. Természetes személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Azaz a magánszemélyek papír alapon is benyújtatják a portálon található űrlapokat.

Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be.

(e-papír link: https://epapir.gov.hu)

Takács Lajos sk.

1. oldal / 3

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön