Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)
AKTUALITÁSOK

AKTUALITÁSOK (45)

Nyúl községben történt aktualitások, hírek

kedd, jan. 08 2019

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


V É D Ő N Ő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Szent István tér 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.)ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a védőnői körzetben.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata

•         nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lajos nyújt, a +36-96/540-251-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/116-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

•         Személyesen: Takács Lajos, Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nyul.hu - 2019. január 10.

hétfő, márc. 05 2018

Nyúl Község Önkormányzata a Területi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Az ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben” című beruházás megvalósítására.

Elkerülő út átadásaÖnkormányzatunk a pályázati eljárás során az Iránytó Hatóság 2017. májusi döntése alapján 210 290 956 millió Ft (100% mértékű) támogatást nyert a beruházás megvalósítására, mely magában foglalja a projekt előkészítő munkálatait az építési engedélyezési és kiviteli tervekkel, üzleti tervvel, költség-haszon elemzéssel, valamint az építési munkákat a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárással, a műszaki ellenőrzéssel, illetve a nyilvánossági elemek biztosításával.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01-2018.10.26.

Nyúl Község Önkormányzata a beruházás megvalósításához közbeszerzési szakértő bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta. A közbeszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlat nettó összege 150.958.990,- Ft. A közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező a Lang-Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett, a munkák elvégzésére az önkormányzat a Kft-vel a szerződést megkötötte.

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2017. szeptember 15. napja volt. A vállalkozó a kivitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően azonnal megkezdte. DSCN9298.JPG

A beruházás során közel 1400 méter hosszú, 6 méter széles, 40 tonna teherbírású, 3 aszfaltrétegű út fog megépülni a körforgalom utáni vasúti átjárótól a magtárakig a hozzá kapcsolódó vízelvezetés kiépítésével együtt.

A kivitelezési munkák várható befejezési határideje 2018. április 15-e.

A munka elvégzésével jelentősen csökkenthető a településünkön áthaladó teherforgalom. További eredményként könyvelhető el, hogy a rendezési tervben kijelölt 60 ha nagyságú ipari terület szinte teljes infrastrukturális ellátottsággal fog rendelkezni.

Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy második ütemben megvalósítsa az ipari elkerülő út fennmaradó részének – 300 méter – kiépítését, valamint a Potyondi út teljes felújítását. Ezen beruházásra a pályázat benyújtásra került, a támogatói szerződés megkötése folyamatban van.

Amennyiben megvalósul az ipari elkerülő út második ütemének kivitelezése, úgy egy komplex, jól megközelíthető iparterület válik elérhetővé.

ESBA_Logo_kicsi.jpg      infoblokk.png

hétfő, dec. 18 2017

logoeu2

Ipari elkerülő út megvalósítása

Nyúl községben

A 2018. év fejlesztési forrását a maradék Európai Uniós pályázatok fogják meghatározni. Látható, hogy a 2013-2020-as ciklusból minimális összeg várható önkormányzati beruházások támogatására. Az elsőszámú fejlesztési forrás a Területi Operatív Programban megjelent kiírások. A Győr-Moson-Sopron megyére jutó támogatási összeg az egész ciklusra 54 milliárd Ft volt, amelyből a falusi települések 25 milliárd Ft-ban részesültek. Ez településekre levetítve nagyjából 2 db jelentősebb fejlesztést jelent.

Nyúl község esetében az első számú prioritás az ipari elkerülő út megvalósítása volt, melynek pályázati anyaga tervekkel és az engedélyekkel együtt 2016 nyarán beadásra került és 2017 nyarán született meg a pozitív döntés. A beruházás 2017. szeptemberében megkezdődött, a befejezés határideje 2018. április 15. A támogatási rendszer előnye, hogy a pályázat 100%-os finanszírozású és a támogatási összeg egy összegben előlegként lehívható volt. A projekt költségvetése bruttó 210 millió Ft-ot tesz ki. A beruházás 1400 m hosszú szakaszt érint a körforgalmi csomópont után található vasúti átjárótól a Nyúli Mezőgazdasági Kft. magtáraiig.

A beruházás forrásösszetétele a következő volt:

Projektmenedzsment                                                                           4 445 000 Ft

Könyvvizsgálói díj                                                                                   508 000 Ft

Műszaki tervek és tanulmányok költségei                                              9 144 000 Ft

Építési beruházási költségek                                                            191 748 956 Ft

Nyilvánosság biztosítása                                                                         889 000 Ft

Közbeszerzés                                                                                     1 778 000 Ft

Műszaki ellenőr költsége                                                                      1 778 000 Ft

Összesen:                                                                                      210 290 956 Ft

 

Támogatási intenzitás:                                                                                100%

 

Pályázati azonosító:                                                 TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011

 

 

A projektet Magyarország Kormánya, valamint az Európai Únió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatta a Területi Operatív Programból.

kedd, aug. 22 2017

Bajnokok vagyunk!

„Bajnokcsapat, bajnokcsapat!”- ez és ehhez hasonló rigmusoktól zengett június 4-én vasárnap este a sportpálya és környéke. A Loland Nyúl SC felnőtt csapata az egyesület és a település történetében első alkalommal nyerte meg a megyei I. osztály bajnokságát, ezzel a megyei futball első vonalának legjobb csapataként történelmet írt. Szép volt fiúk, gratulálunk, és méltán vagyunk büszkék a teljesítményetekre úgy egyesületi, mint a település szintjén egyaránt! Varga Péter vezetőedző irányítása alatt a csapat az egész bajnokság folyamán kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, amikor egy kicsit akadozott a gépezet, a szív akkor is tovább lendítette a fiúkat, és megnyerték az adott mérkőzést. A bajnoki évad tavaly augusztusban kezdődött, és már az ötödik fordulóban (2016.09.11.) a tabella élére álltunk, és attól fogva nem engedtük ki a kezünkből az elsőséget. Az utolsó meccs után a nyúli sportpályán Horváth László, az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának vezetője, valamint Schmiedt Henrik, településünk polgármestere adta át a fiúknak a bajnoki érmeket és a győzelmi kupákat. A bajnokság gólkirálya is csapatunkból került ki, 28 rúgott góllal Rigó Dávid nyerte a góllövők versenyét. kupa
Az egyesület vezetősége ezen jeles esemény alkalmából mondott köszönetet két olyan személynek, akik nélkül ez a klub biztos, hogy kevesebb lenne. Az egyik személy, akit köszöntöttünk aktív részese, irányítója volt az egyesületünk életének, részben neki is köszönhető, hogy a sportpályánk a mai helyén, a település központjában található. Általános iskolánk igazgatójaként az egyesület elnöke, edzője is volt egyszemélyben. A Megyei Sportigazgatóság éléről is figyelemmel, segítséggel követte az egyesület életét, és a mai napig is állandó, gondos odafigyeléssel, jótanácsokkal látja el a vezetőséget. A település is elismerte munkásságát, „Nyúl Községért” kitüntető címet és „Nyúl Község Díszpolgára” kitüntető címet adományoztak neki. A Loland Nyúl SC vezetősége az egyesületünk kiemelkedő erkölcsi támogatásáért, és múltbéli munkásságának elismeréseként Józsa Károlyt a Nyúli Sport Club Tiszteletbeli Elnökségi Tagjának választotta, és egyúttal egy bajnoki aranyérem átadásával köszönte meg eddigi tevékenységét. A másik személy egy szurkoló. Egy focicsapat a pályán 11 személyből áll, és a csapat erejét nagyban befolyásolja az a 12. fő, ami -főként a mi esetünkben- nagyon sok emberből áll, természetesen a szurkolókról van szó. A megyét járva több helyen is elismeréssel méltatták szurkolóinkat, hogy milyen szép számban kísérik el a csapatot idegenbe, és többször is tapasztalhatták a hozzánk látogató csapatok, hogy milyen bíztatásban, buzdításban van része a nyúli focistáknak. Egy olyan szurkolót köszöntöttünk, aki egykoron játékosként is kivette részét a csapat sikereiből. Pályafutását egyesületünknél kezdte és az utolsó mérkőzését is itt játszotta. Sajnos az élet közbe szólt. A pályafutása derekán egy súlyos baleset miatt nem tudott többé pályára lépni, de az első 12. csapattagként továbbra is zöld-fehér nyúli szívvel buzdítja a mindenkori csapatot. A Loland Nyúl SC vezetősége az egyesület kiemelkedő erkölcsi támogatásáért, és a csapat mindenkori buzdításáért Szalai Zsoltnak a Nyúli Sport Club Tiszteletbeli Vezérszurkolója címet adományozta, és egyúttal egy bajnoki aranyérem átadásával köszönte meg a mindenkori, fáradhatatlan szurkolását. A bajnoki cím megszerzésében a csapat mellett tevékenykedő technikai személyzet munkája is elismerést érdemel. .Az új szezonban is számítva rájuk, ezúton is köszönjük Németh László, Bognár Balázs, Raff Tamás, Horváth László és Antoni Noémi egész éves tevékenységét. A bajnokság megnyerése feletti örömünkben nem feledkezhetünk meg a nyúli sporttelep látványos fejlődéséről. Lelátókkal, öltözőkkel bővült létesítményünk, térkövezett nézői közlekedő előteret és ugyancsak térkövezett parkolót kapott. Nagy súllyal bírt csapataink jó szereplése abban, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhattak, de a sportlétesítmény igazi haszonélvezői az egyesület sportolóin kívül az iskola tanulói és az ott rendezett rendezvények valamennyi látogatója, településünk lakosai. Óvjuk berendezéseit, vigyázzunk rá! Az egyesület vezetőségének tervében további fejlesztések szerepelnek.
Köszönet az eddigi eredményekért, és további támogatók segítsége mellett a jövőben is sikeres munkát kívánunk Stecina Krisztián elnöknek és az elnökség tagjainak, Lajtai Benedeknek és Németh Gergelynek.
A díjátadót követően az egyesület a megjelent szurkolókat, meghívott vendégeket, családtagokat vendégül látta egy ünnepi vacsorára. Az U19 csapatunk Szakács Ferenc edző irányításával a tavalyi bajnoki cím után idén a negyedik helyen végzett. A csapatban sok változás volt, és a jövő évtől ismét egy teljesen átalakult keret vág neki a bajnokságnak. U16 csapatunk Regner Róbert vezetésével a bajnokságban a 10. helyezést érte el. U14 csapatunk Mondovics Dávid irányításával két fronton is helyt állva (bajnokság, Bozsik), nagyszerű fejlődést elérve bíztató jövőképet láttat az egyesület vezetőivel. torta

Az U11 csapatnál Németh Miklós, az U9-U7 csapatnál Csizmadia Ágnes irányításával nagyon szép eredményeket értek el a csapatok, és nyugodt szívvel adják feljebb a korosztályt váltó játékosokat. A felnőtt csapat kerete a következő évadra már kialakult. A csapat vezetőedzője továbbra is Varga Péter lesz. A keretben lesz néhány változás, távozik a kapuból Varga Péter, aki egy ausztriai csapatnál próbálja ki magát, valamint Varga Zsolt az NB III. bajnokság megnyerésére törő Ajka ajánlatát fogadta el. Ezúton is kívánunk nekik sok sikert a leendő klubjukban.

orom

Szeretnénk helyükre játékost igazolni, de ez még egyeztetés alatt áll. Az egyesület vezetői Varga Péter vezetőedzővel egyeztetve a következő évadra azt határozta meg célként, hogy a minél jobb eredmény elérése mellett a feltörekvő helyi fiatalok csapatba építése a legfőbb feladat. Eldőlt már az is, hogy a bajnokság megnyerése után csapatunk nem vállalja az NB III. osztályban való indulást, mivel az olyan mértékű anyagi terhet jelentene a klubnak, amit a mai helyzetben nem tudunk felelősséggel vállalni. Csapatunk a felkészülést 2017. július 7. napján kezdi, és július 22-én Szombathelyen részt vesz a Mitrópa Kupa elnevezésű négyes tornán, ahol a Vas Megyei bajnok Körmend, valamint az Ausztriai Burgenland tartomány bajnoka és a Szlovákiai Nyitrai kerület bajnoka lesznek az ellenfelei.

Az idei bajnoki évet is mondhatjuk már, hogy hagyomány szerint Kiss Olivér és családja meghívására az S&S Szent Donát Borházban rendezett évadzáró vacsorával zártuk. Köszönjük szépen a meghívást és a vendéglátást. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani településünk önkormányzatának, polgármester úrnak, a képviselő testület összes tagjának, hogy a Loland Nyúl SC fejlesztései, létesítményeinek modernizálása mellett kiáll és támogatja azt, hogy méltóképpen tudjuk továbbra is képviselni településünket a megyei labdarúgás első vonalában. Szeretnénk külön megköszönni a csapat három fő támogatójának az önzetlen anyagi támogatásukat, nevezetesen a LOLAND Kft-nek, a SZAWELL Kft-nek és az LBW HUNGÁRIA Kft-nek, nélkülük ezt a sikert nem tudtuk volna elérni. Köszönet továbbá minden magánszemélynek, vállalkozónak, szimpatizánsnak az egész éves szurkolásért, az önzetlen támogatásért, és bízunk benne, hogy az idei év teljesítménye meggyőzött mindenkit, aki esetleg kételkedett is egy kicsit, hogy az egyesületünknél végzett munka a lehető legjobb teljesítmény eléréséhez is megfelelő.

szombat, júl. 29 2017

Farkasdi Ramóna

Kisebb meglepetésre a Hagymási Réka, Farkasdi Ramóna kajakpáros 1000 méteren hatalmas fölénnyel utasította maga mögé az egész mezőnyt, pedig szinte alig készültek együtt az Eb-re. "Két vagy három edzésen vagyunk túl, de talán még edzésnek sem mondható, itt csúsztunk ki néhányszor a versenypályára - kezdte az Origónak a 23 éves Farkasdi Ramóna. - Viszont régóta egy korosztályban versenyzünk, egy csapathajóban is ültünk már. Az első evezés során megvolt az összhang, így bizakodóak voltunk, a döntőben pedig minden csapás tökéletes volt, higgadtan tudtunk versenyezni végig, tartalékolni tudtunk az erőnkkel, és a második 500-ra indítottuk be a rakétát.

Farkasdi szerint mind a ketten úgy álltak a rajthoz, hogy aranyat akarnak nyerni. "Persze ez kimondatlan dolog, de szerencsére a célban megvalósult."

Mindkettőjüknek ez volt az első, felnőtt nemzetközi versenyen nyert érme. "Nagyon jó érzés volt a himnuszt hallgatni a felnőttek között is - kezdte az ugyancsak 23 éves Hagymási Réka. - Külön köszönöm a bizalmat Raminak és az edzőjének, hogy engem választottak. Csak reménykedni tudtam, hogy nyerhetünk, mert ezres felkészülésnek nem lehet mondani, amit én edzettem az Eb előtt. A rajt után azonban húzásról húzásra jött az érzés, hogy igen, ez meglesz."

Farkasdi Ramóna szerint a második válogató után nem feltétlenül fizikálisan volt nehéz átmenteni a formát. "Két fontos válogatón vagyunk túl, ilyenkor inkább mentálisan nehéz koncentrálni a versenyre, és az agyunkat kiélesíteni. Szerencsére azonban nagyon jó edzőkkel vagyunk körülvéve, Csipes Ferencnek nagy szerepe van ebben a felkészítésben is."

 

Forrás: ORIGO

Eredti cikk itt elérhető

vasárnap, jún. 18 2017
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl szakács
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkájával részt vesz az élelmezésben, szakmai elvek alapján az ételek elkészítésében, az élelmezésvezető által kiadott irányelvek alapján. Felel az étlapon szereplő menü minőségi és mennyiségi elkészítéséért. Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az anyagok és felszerelések mennyiségi és minőségi felhasználásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  •        Szakmunkásképző intézet, szakács, bűntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •        Középiskola/gimnázium, kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, szakmai alkalmasság,
  •        közétkeztetésben szerzett tapasztalat, gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •        szakmai önéletrajz, iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •        Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:2017. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •        www.nyul.hu - 2017. június 21.
1. oldal / 8

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön