Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)
2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20

Veres András püspök úr a „Nefelejcs” Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatást tesz községünkbe.

Erre a programra szeretettel várják az érdeklődő híveket is.

 

A találkozó helye:  Napközi Otthon étterme

Ideje:                    2018. szeptember 24. hétfő 17 óra

 

A meghívó olvasható a program füzetünkben is.

2018. július 31. kedd, 07:46

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth Lajos út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
Főiskola, Óvodapedagógus,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bán Illés Csabáné nyújt, a 0620-6110656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth Lajos út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122-74/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus
vagy
Elektronikus úton Bán Illés Csabáné részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu - 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2017. december 18. hétfő, 10:21

logoeu2

Ipari elkerülő út megvalósítása

Nyúl községben

A 2018. év fejlesztési forrását a maradék Európai Uniós pályázatok fogják meghatározni. Látható, hogy a 2013-2020-as ciklusból minimális összeg várható önkormányzati beruházások támogatására. Az elsőszámú fejlesztési forrás a Területi Operatív Programban megjelent kiírások. A Győr-Moson-Sopron megyére jutó támogatási összeg az egész ciklusra 54 milliárd Ft volt, amelyből a falusi települések 25 milliárd Ft-ban részesültek. Ez településekre levetítve nagyjából 2 db jelentősebb fejlesztést jelent.

Nyúl község esetében az első számú prioritás az ipari elkerülő út megvalósítása volt, melynek pályázati anyaga tervekkel és az engedélyekkel együtt 2016 nyarán beadásra került és 2017 nyarán született meg a pozitív döntés. A beruházás 2017. szeptemberében megkezdődött, a befejezés határideje 2018. április 15. A támogatási rendszer előnye, hogy a pályázat 100%-os finanszírozású és a támogatási összeg egy összegben előlegként lehívható volt. A projekt költségvetése bruttó 210 millió Ft-ot tesz ki. A beruházás 1400 m hosszú szakaszt érint a körforgalmi csomópont után található vasúti átjárótól a Nyúli Mezőgazdasági Kft. magtáraiig.

A beruházás forrásösszetétele a következő volt:

Projektmenedzsment                                                                           4 445 000 Ft

Könyvvizsgálói díj                                                                                   508 000 Ft

Műszaki tervek és tanulmányok költségei                                              9 144 000 Ft

Építési beruházási költségek                                                            191 748 956 Ft

Nyilvánosság biztosítása                                                                         889 000 Ft

Közbeszerzés                                                                                     1 778 000 Ft

Műszaki ellenőr költsége                                                                      1 778 000 Ft

Összesen:                                                                                      210 290 956 Ft

 

Támogatási intenzitás:                                                                                100%

 

Pályázati azonosító:                                                 TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011

 

 

A projektet Magyarország Kormánya, valamint az Európai Únió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatta a Területi Operatív Programból.

2016. február 29. hétfő, 12:29

A 2016. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza.

A Közbeszerzési Törvény (Kbt.) 6. § (1) b, pontja alapján az önkormányzatok is Ajánlatkérőnek minősülnek beszerzéseik során. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió lehet.

2016. január 27. szerda, 09:51

T á j é k  o z t a t á s

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

2015. december 03. csütörtök, 16:50

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.)  egyfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

 

Hely

Funkció

m2

 

Bérbeadás
időtartama

Jókai utca 640/2 hrsz.

üzlethelyiség

32,08

640/2

Határozatlan

 


A  pályázat 2016. január 20. napján (szerda) 1200 óráig nyújtható be.

 

A bérleményben csak kereskedelemi, szolgáltatói tevékenység végezhető.

A bérlemény előzetes időpont-egyeztetés alapján személyes is megtekinthető.

A pályázatban meg kell jelölni az ingatlan hasznosításának jogcímét, illetve  az ajánlott bérleti díj mértékét.

Értéknövelő beruházásokat a bérlő csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján végezhet. Az értéknövelő beruházásokat a bérlőnek saját kockázatára kell megvalósítania, annak megtérítését, beszámítását sem a bérleti idő tartama alatt, sem a bérleti idő lejárta után a bérlő nem követelheti a bérbeadótól.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További információ kérhető személyesen, vagy telefonon Takács Lajos jegyzőtől a 96/540-251 számon ügyfélfogadási időben.

Megjelenés: Nyúl Község Honlapja ( www.nyul.hu )

 

                                                                              

Takács Lajos   sk.

jegyző

 

2016. április 10. vasárnap, 00:00

Kedves Anyukák és Kismamák!

2016 Április 16.-án 9-12 óráig Nyúlon, a Pilinszky János Általános iskola tornatermében

Tavaszi-Nyári használt ruha és játékvásár lesz

Asztalfoglalás és érdeklődés:
Orossné P. Jolán  Tel: 0670-244--5492
Jelentkezés határideje: 2016. Április 13. 18:00.
Asztalfoglalás: 500 Ft.

 

 

2015. június 02. kedd, 05:46

Június havi  programok:

    01.-04.-ig                                             Aranykapu Óvoda: Gyermekhét
    03.-án                                                  Óvoda: Családi Nap
    04.-én  17.00.óra                                 Pol,gári Kör: Megemlékezés és koszorúzás Trianon évfordulóján!
    05.-én                                                  Óvoda: Nevelés nélküli munkanap!
    07.-én  17.00.óra                                 Labdarúgó mérkőzés  Nyúl- Jánossomorja
    19.-én                                                  Pilinszky J.Általános Iskola: Ballagás: 17.00. óra

Évzáró      09.00.óra    

    20.-án 10.00.órától:                           Falunap és Szurdik Fesztivál

                                                                   Helye: Nyúl, Szurdik

                                                                   Program: lásd: Plakáton

 

Településünk történetének ez évben jeles évfordulóit ünnepeljük! A Szurdik első szabályozási munkálatainak 80. évfordulóját, Nyúlhegy és Nyúlfalu egyesülésének 75.évfordulóját, a hegyi Szt. Donát kápolna szentélyének 305.évfordulóját, és nem utolsó sorban a Szurdik útjának felújítását.

A fenti jeles évfordulókat ez évben településünk Falunap és Szurdik Fesztivállal ünnepeli, melynek helyszíne-a fenti évfordulók kapcsán- a Nyúli Szurdik!

A rendezvény részletes programjáról a Plakátról tájékozódhatnak az érdeklők!

A Falunap és Szurdik Fesztiválra látogatókat valamint a Szurdik útvonalát használókat ezúton is tájékoztatjuk, hogy a rendezvény napján 2015. június 20.-án  reggel 08.00. órától a rendezvény időtartama alatt  a Szurdik a gépjármű forgalom elől lezárásra kerül.A rendezvényre látogatók a Jókai utcai Sport pálya parkolójában, valamint a pálya melletti Jókai utcai szakaszon , a Sport utcában és a Veres Péter utcában parkolhatnak a kapubejárók szabadon hagyásával, tekintettel arra, hogy a hegyi keskeny utcákon a parkolás nem lehetséges. A hegyen lakók és oda látogatók a korábbi terelő úton-Táncsics utca-Iskola utca-Alsó Héma utca- Szűk utca-Héma út- útvonalon tudnak közlekedni.

A lezárással járó kellemetlenségért   megértésüket és szíves türelmüket kérjük! Megértésüket és türelmüket igyekszünk egy színes , változatos programmal meghálálni! Szeretettel várunk mindenkit!

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön