Közlemények
Júniusi Gyerekhét! (2013. július 03. szerda, 12:01)
Nyári élet az Aranykapu Óvodában (2012. szeptember 03. hétfő, 21:42)
Képek a Nyuszi Bölcsőde építéséről (2011. július 06. szerda, 00:23)
Bölcsis ismerkedő (2011. máj. 11. szerda, 20:49)
Öko-projekt az Aranykapu Óvodában (2011. március 28. hétfő, 00:49)
Óvodai beiratás ás ovicsalogató (2011. március 22. kedd, 05:34)
TÁMOP 3.1.5. ÓVODA (2010. október 26. kedd, 22:00)
Rendezvényeink - Nyúl Község Információs Weboldala
2017. december 18. hétfő, 10:21

logoeu2

Ipari elkerülő út megvalósítása

Nyúl községben

A 2018. év fejlesztési forrását a maradék Európai Uniós pályázatok fogják meghatározni. Látható, hogy a 2013-2020-as ciklusból minimális összeg várható önkormányzati beruházások támogatására. Az elsőszámú fejlesztési forrás a Területi Operatív Programban megjelent kiírások. A Győr-Moson-Sopron megyére jutó támogatási összeg az egész ciklusra 54 milliárd Ft volt, amelyből a falusi települések 25 milliárd Ft-ban részesültek. Ez településekre levetítve nagyjából 2 db jelentősebb fejlesztést jelent.

Nyúl község esetében az első számú prioritás az ipari elkerülő út megvalósítása volt, melynek pályázati anyaga tervekkel és az engedélyekkel együtt 2016 nyarán beadásra került és 2017 nyarán született meg a pozitív döntés. A beruházás 2017. szeptemberében megkezdődött, a befejezés határideje 2018. április 15. A támogatási rendszer előnye, hogy a pályázat 100%-os finanszírozású és a támogatási összeg egy összegben előlegként lehívható volt. A projekt költségvetése bruttó 210 millió Ft-ot tesz ki. A beruházás 1400 m hosszú szakaszt érint a körforgalmi csomópont után található vasúti átjárótól a Nyúli Mezőgazdasági Kft. magtáraiig.

A beruházás forrásösszetétele a következő volt:

Projektmenedzsment                                                                           4 445 000 Ft

Könyvvizsgálói díj                                                                                   508 000 Ft

Műszaki tervek és tanulmányok költségei                                              9 144 000 Ft

Építési beruházási költségek                                                            191 748 956 Ft

Nyilvánosság biztosítása                                                                         889 000 Ft

Közbeszerzés                                                                                     1 778 000 Ft

Műszaki ellenőr költsége                                                                      1 778 000 Ft

Összesen:                                                                                      210 290 956 Ft

 

Támogatási intenzitás:                                                                                100%

 

Pályázati azonosító:                                                 TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011

 

 

A projektet Magyarország Kormánya, valamint az Európai Únió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatta a Területi Operatív Programból.

2017. október 11. szerda, 07:44

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         3-5 év óvodapedagógusi gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

          A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.


A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162-64/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Sümeginé Balogh Barbara részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Sümeginé Balogh Barbara, Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezető dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


•         www.nyul.hu - 2017. október 11.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 11.

2016. február 29. hétfő, 12:29

A 2016. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza.

A Közbeszerzési Törvény (Kbt.) 6. § (1) b, pontja alapján az önkormányzatok is Ajánlatkérőnek minősülnek beszerzéseik során. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió lehet.

2016. január 27. szerda, 09:51

T á j é k  o z t a t á s

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

2015. december 03. csütörtök, 16:50

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.)  egyfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

 

Hely

Funkció

m2

 

Bérbeadás
időtartama

Jókai utca 640/2 hrsz.

üzlethelyiség

32,08

640/2

Határozatlan

 


A  pályázat 2016. január 20. napján (szerda) 1200 óráig nyújtható be.

 

A bérleményben csak kereskedelemi, szolgáltatói tevékenység végezhető.

A bérlemény előzetes időpont-egyeztetés alapján személyes is megtekinthető.

A pályázatban meg kell jelölni az ingatlan hasznosításának jogcímét, illetve  az ajánlott bérleti díj mértékét.

Értéknövelő beruházásokat a bérlő csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján végezhet. Az értéknövelő beruházásokat a bérlőnek saját kockázatára kell megvalósítania, annak megtérítését, beszámítását sem a bérleti idő tartama alatt, sem a bérleti idő lejárta után a bérlő nem követelheti a bérbeadótól.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További információ kérhető személyesen, vagy telefonon Takács Lajos jegyzőtől a 96/540-251 számon ügyfélfogadási időben.

Megjelenés: Nyúl Község Honlapja ( www.nyul.hu )

 

                                                                              

Takács Lajos   sk.

jegyző

 

2016. április 10. vasárnap, 00:00

Kedves Anyukák és Kismamák!

2016 Április 16.-án 9-12 óráig Nyúlon, a Pilinszky János Általános iskola tornatermében

Tavaszi-Nyári használt ruha és játékvásár lesz

Asztalfoglalás és érdeklődés:
Orossné P. Jolán  Tel: 0670-244--5492
Jelentkezés határideje: 2016. Április 13. 18:00.
Asztalfoglalás: 500 Ft.

 

 

2015. június 02. kedd, 05:46

Június havi  programok:

    01.-04.-ig                                             Aranykapu Óvoda: Gyermekhét
    03.-án                                                  Óvoda: Családi Nap
    04.-én  17.00.óra                                 Pol,gári Kör: Megemlékezés és koszorúzás Trianon évfordulóján!
    05.-én                                                  Óvoda: Nevelés nélküli munkanap!
    07.-én  17.00.óra                                 Labdarúgó mérkőzés  Nyúl- Jánossomorja
    19.-én                                                  Pilinszky J.Általános Iskola: Ballagás: 17.00. óra

Évzáró      09.00.óra    

    20.-án 10.00.órától:                           Falunap és Szurdik Fesztivál

                                                                   Helye: Nyúl, Szurdik

                                                                   Program: lásd: Plakáton

 

Településünk történetének ez évben jeles évfordulóit ünnepeljük! A Szurdik első szabályozási munkálatainak 80. évfordulóját, Nyúlhegy és Nyúlfalu egyesülésének 75.évfordulóját, a hegyi Szt. Donát kápolna szentélyének 305.évfordulóját, és nem utolsó sorban a Szurdik útjának felújítását.

A fenti jeles évfordulókat ez évben településünk Falunap és Szurdik Fesztivállal ünnepeli, melynek helyszíne-a fenti évfordulók kapcsán- a Nyúli Szurdik!

A rendezvény részletes programjáról a Plakátról tájékozódhatnak az érdeklők!

A Falunap és Szurdik Fesztiválra látogatókat valamint a Szurdik útvonalát használókat ezúton is tájékoztatjuk, hogy a rendezvény napján 2015. június 20.-án  reggel 08.00. órától a rendezvény időtartama alatt  a Szurdik a gépjármű forgalom elől lezárásra kerül.A rendezvényre látogatók a Jókai utcai Sport pálya parkolójában, valamint a pálya melletti Jókai utcai szakaszon , a Sport utcában és a Veres Péter utcában parkolhatnak a kapubejárók szabadon hagyásával, tekintettel arra, hogy a hegyi keskeny utcákon a parkolás nem lehetséges. A hegyen lakók és oda látogatók a korábbi terelő úton-Táncsics utca-Iskola utca-Alsó Héma utca- Szűk utca-Héma út- útvonalon tudnak közlekedni.

A lezárással járó kellemetlenségért   megértésüket és szíves türelmüket kérjük! Megértésüket és türelmüket igyekszünk egy színes , változatos programmal meghálálni! Szeretettel várunk mindenkit!

2015. március 30. hétfő, 16:22

Tervezett programok 2015.


Március
-    03. 02. 17 óra Nyúl műemlék temploma ea. Szűcs Mihály
-    03. 09. 17 óra Európa törpeállamai (Liechtenstein, San Marino, Monaco)
ism.terj. vetítőképes előadás ea. Zátonyi Szilárd
-    03. 16. 17 óra Lőrincze Lajos nyelvész születésének 100. évfordulója  ea. Baksa Péter és Baksáné Cili
-    03. 19. 10 óra T e k e v e r s e n y Mosonszolnokon egészséges életmód
-    03. 23. 17 óra Márai Sándor élete és munkássága ea. Orbánné Dr Horváth Márta hagyomány
-    03. 30. 14 óra R á b a k ö z i h í m z é s – k i á l l í t á s az elkészült kézimunkáinkból


Április
-    04.5. -6. H Ú S V É T I K I Á L L Í T Á S nyitva: vasárnap 10-13, 15-17 szombat 10- 17 óráig
-    04.11. 14 óra Költészet Napja : s z a v a l ó v e r s e n y Szerecsenyben
-    04.13. 17 óra Székely és zsidó mesék és anekdoták ea. Horváth Ferenc
-    04.20. 17 óra Keresztrejtvényfejtés
-    04.25. T ú r a a C u h a – v ö l g y é b e n
-    04.27. 17 óra Vetélkedő összeállítja és vezeti: Bujdosóné Edit


Május
-    05. 04. 17 óra Édesanyákra emlékezünk
-    05. 11. 17 óra E G Y E S Ü L E T I K Ö Z G Y Ű L É S
-    05. 18. 17 óra Hegyi túra előkészítése egészséges életmód
-    05. 28. 10 óra N Y Ú L I T Ú R  a „Kereszt úton” A megyénk nyugdíjas klubjait várjuk egészséges életmód, hagyományos együttműködési program

Június 01. 17 óra Nyári programok és a kirándulás megbeszélése

Július 1-3. Kapcsolat felvétel S O M O G Y  megye nyugdíjasaival
Téma: Nagyatádon egészséges életmód, közösségfejlesztés, generációk kapcsolata, civil érdekképviselet
Őszi programok:
-    hetente hétfőként ismereterjesztő előadások, egészségügyi programok
-    Folyamatosan mesemondás az óvodában
-    Játékkészítés, gyerekek vendéglátása hagyomány generációk együttélése
-    Pingpongozás minden hétfőn és pénteken egészséges életmód

Szeptemberben
-    „Nagyanyó mesél” Kunszigeten vetélkedő
-    Elsősegélynyújtás ismertetés min. 2 alkalom
-    Fogyasztóvédelemi ismeretek
Október 30. Könyvbemutató
-    Domonkos István „Akiket szerettem”,  Szűcs Mihály „Nyúli Útravaló”, Ábrahám Imre „Korábbi és újabb írások Nyúlról (Történet, nyelv, kultúra)”   

 
Novemberben 27.
-    LŐRINCZE LAJOS vetélkedő Baksa Péter vezetésével ( kb 72 fő versenyző) 18 nyugdíjas klub jelentkezett 4 fős csapatokkal
-    Találkozó a Polgárőr Egyesülettel: időskori biztonság

 

"NEFELEJCS" NYUGDÍJAS EGYESÜLET NYÚL
 
A klub november 16-tól  hétfőnként 14 órától tart nyitva.


 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK A TÉL FOLYAMÁN:
 
14.00- 16.00 óráig:   Kézimunkázás, pingpong, játék, kártya, beszélgetés
 
16.00- 16.30-ig:       Irodalmi és egyéb programok, valamint egy kis mozgás
 
16.30- 17.00-ig:       Ünnepeltek köszöntése (név- és születésnap)
                                                  közös éneklés
                              ktualitások, bejelentések
 
17.00.-                    Előadások ill. egyéb programok
 
 
Novemberi programok:
( az előadások minden hétfőn 17 órakor kezdődnek)


 
nov. 02.       Emlékezzünk!  (Halottak Napja)   Nincs foglalkozás !
 
nov. 09.                   ÁLLÍTOTTA A HÁLÁS UTÓKOR
                   I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK GYŐRÖTT ÉS NYÚLON
                       Előadó: Orbánné Dr Horváth Márta ny. könyvtáros
 
nov. 16.       Vendégünk a NYÚLI POLGÁRŐR EGYESÜLET
                          Tájékoztató az élet és vagyonvédelemről
 
nov. 20.       (péntek)  17 órától  TÉL ELEJI NYUGI BULI
                           Vendégeink: Bodajki Nyugdíjas Klub
 
nov. 23.        Kirándulás ERDÉLYBEN
                        Vetítőképes előadás
                    Előadó: Zátonyi Szilárd tanár úr
 
nov. 30.        FOGYASZTÓVÉDELEM
                    Tájékoztató előadás, tanácsadás
 
Minden érdeklődőt ( nem csak egyesületi tagokat is ) szeretettel várunk! 


Decemberben
-    „Mikibuli” Győrsági Nefelejcs Egyesület nyugdíjasaival (hagyományos)
-    Karácsonyi készülődés (fenyődíszek készítése fiatalokkal)
-    Adventi jótékonysági vásár (Nyúli Katolikus Karitásszal)
-    Karácsonyi ünnepség és kiállítás helyi kézművesek részvételével hagyományőrzés egyedülálló idősek megvendégelése közösségfejlesztés

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön